Privātuma Politikā

Šī ir tulkota orģinālā dokumenta versija, no angļu valodas, informatīviem nolūkiem.

Šajā privātuma politikā aprakstīts, kā Scoro (“operators”, “mēs” vai “mūsu”) apstrādā savu klientu pārstāvju un jebkuru citu datu subjektu (“jūs”) personas datus saistībā ar to, kā tie izmanto Scoro platformu un pakalpojumus.

Ja atrodaties Kanādā vai Amerikas Savienotajās Valstīs, lūdzam skatīt punktu “Kanāda un Amerikas Savienotās Valstis”.

Ar personas datiem jāsaprot jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu). Termins “personas dati” arī būtu jāuzskata par sinonīmu “personas informācijas” definīcijām piemērojamās tiesību jurisdikcijās.

Šī privātuma politika ir piemērojama, ja jūs izmantojat, esat izmantojis(-usi) vai esat paudis(-usi) nodomu izmantot Scoro platformu un pakalpojumus, tajā skaitā to izmēģinājuma vai demonstrācijas versiju. Šī privātuma politika attiecas arī uz mūsu tirgvedības vadītājiem (definēti turpmāk). Aprakstītajos gadījumos attiecībā uz jūsu personas datiem mēs rīkojamies kā datu pārzinis un esam atbildīgi par to apstrādi.

Tomēr šī privātuma politika nav piemērojama attiecībā uz lietotāju personas datiem, kā arī personas datiem, kuru saturu apstrādā mūsu klienti Scoro platformā un Scoro pakalpojumu izmantošanā. Šādā gadījumā klients rīkojas kā datu pārzinis attiecībā uz šādiem personas datiem un ir atbildīgs par to apstrādi. Mēs apstrādājam šādus personas datus klienta vārdā un rīkojamies kā datu apstrādātājs (sk. mūsu Lietošanas nosacījumu 1. pielikumu).

Galvenās definīcijas

Klients: persona, kura veic saimniecisku un profesionālu darbību un ir noslēgusi līgumu ar mums.

Līgums: vienošanās par platformas un pakalpojumu izmantošanu, kura noslēgta starp Scoro un klientu.

Tirgvedības vadītājs: jūs esat tirgvedības vadītājs, ja esat pieprasījis(-usi) vai piekritis(-usi) tam, ka jums ir demonstrācijas versija, vai jums ir bijusi demonstrācijas versija, ja esat piekļuvis(-usi) vārtejas nodrošinātam saturam, rīkiem vai citiem vārtejas nodrošinātiem materiāliem, ja esat piedalījies(-usies) vai reģistrējies(-usies) mūsu organizētos, reklamētos, atbalstītos vai sponsorētos pasākumos, esat fiziski vai digitāli kopīgojis(-usi) savu darījumdarbības kontaktinformāciju ar jums, esat izrādījis(-usi) interesi par mūsu platformu un/vai pakalpojumiem, mēs esam vērsušies pie jums saskaņā ar mūsu leģitīmām interesēm, esam atsevišķi informējuši jūs par to, ka apstrādājam jūsu kā tirgvedības vadītāja datus, vai ja jūs esat tāda uzņēmuma pārstāvis(-e), kas ir tirgvedības vadītājs.

Platforma: Scoro programmatūra kā pakalpojums. Plašāku informāciju par platformas definīcijām sk. mūs Lietošanas nosacījumos.

Scoro: Scoro Software OÜ, reģistrācijas numurs 10806081, adrese: Endla 15, Tallina, Igaunija, Eiropas Savienība.

Pakalpojumi: pakalpojumi (tostarp darbinieku iepazīstināšanas pakalpojums, atbalsta pakalpojums, nestandartizētas konfigurācijas pakalpojums, kā definēts Lietošanas nosacījumos, un citi pakalpojumi), ko mēs sniedzam klientam saskaņā ar līgumu.

Lietošanas nosacījumi: platformas un pakalpojumu standarta lietošanas nosacījumi.

Tīmekļa vietne: visu to domēnu (piemēram, scoro.com, scoro.co.uk un citas tīmekļa vietnes ar domēna nosaukumu “scoro”, kas reģistrētas zem dažādiem augstākā līmeņa domēniem) un tīmekļa dokumentu kopums, kas pieejami, izmantojot to apakšdomēnus (ieskaitot attēlus, video, PHP un HTML datnes), un kas pieder operatoram.

Mēs neapstrādājam īpašas personas datu kategorijas. Tā kā saskaņā ar mūsu Lietošanas nosacījumiem Scoro platforma un pakalpojumi nav pieejami personām, kas ir jaunākas par 18 gadiem, mēs neapstrādājam šādu personu datus.

Personas dati, ko mēs apstrādājam, un no kurienes tie tiek vākti

Identifikācijas dati (vārds, uzvārds, dzimšanas datums, fotoattēls).

Datu vākšanas avoti: mēs iegūstam datus no jums, kad jūs kā sava uzņēmuma pārstāvis pierakstāties mūsu platformas un pakalpojumu izmantošanai. Attiecīgā gadījumā mēs varam iegūt datus arī no publiskiem avotiem, tostarp izmantojot automatizētus līdzekļus, vai no trešās personas (piemēram, kad maksājumu pakalpojumu sniedzējs, kas ir trešā persona, apstiprina, vai jūsu maksājums bijis veiksmīgs, vai kad mēs saņemam jūsu datus no datu starpnieka, kas ir trešā persona).

Kontaktinformācija (darbvietas adrese, darba telefona numurs, darba e-pasta adrese).

Datu vākšanas avoti: mēs iegūstam datus no jums, kad jūs kā sava uzņēmuma pārstāvis pierakstāties mūsu platformas un pakalpojumu izmantošanai. Attiecīgā gadījumā mēs varam iegūt datus arī no publiskiem avotiem, tostarp izmantojot automatizētus līdzekļus, vai no trešās personas (piemēram, kad maksājumu pakalpojumu sniedzējs, kas ir trešā persona, apstiprina, vai jūsu maksājums bijis veiksmīgs, vai kad mēs saņemam jūsu datus no datu starpnieka, kas ir trešā persona).

Nodarbinātības dati (jūsu pārstāvētā uzņēmuma nosaukums, jūsu amats uzņēmumā).

Datu vākšanas avoti: mēs iegūstam datus no jums, kad jūs kā sava uzņēmuma pārstāvis pierakstāties mūsu platformas un pakalpojumu izmantošanai. Attiecīgā gadījumā mēs varam iegūt datus arī no publiskiem avotiem, tostarp izmantojot automatizētus līdzekļus, vai no trešās personas (piemēram, kad maksājumu pakalpojumu sniedzējs, kas ir trešā persona, apstiprina, vai jūsu maksājums bijis veiksmīgs, vai kad mēs saņemam jūsu datus no datu starpnieka, kas ir trešā persona).

Saziņas informācija (mums sūtīti e-pasti, ziņojumi).

Datu vākšanas avoti: mēs iegūstam datus no jums, kad jūs kā sava uzņēmuma pārstāvis sazināties ar mums.

Dati, kas saistīti ar Scoro platformas un pakalpojumu izmantošanu (ietver datus, kas tiek radīti, apmeklējot un izmantojot mūsu tīmekļa vietni un platformu (atkarībā no konkrētās sīkdatnes šie dati var ietvert tiešsaistes identifikatorus, piemēram, sīkdatņu identifikatorus, kā arī IP adreses, ierīču identifikatorus). Plašāku informāciju skatīt mūsu sīkdatņu politikā.

Datu vākšanas avoti: mēs iegūstam datus, kad jūs apmeklējat un izmantojat mūsu tīmekļa vietni un platformu.

Likumīgie apstrādes pamati (personas datu vākšanas nolūks) 

Līguma izpilde

Mēs apstrādājam personas datus uz šā likumīgā pamata, ja tas ir nepieciešams līguma izpildei vai pasākumu veikšanai pirms šāda līguma noslēgšanas, pamatojoties uz jūsu pieprasījumu.

Apstrādes nolūki Personas datu kategorijas
Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai noslēgtu un izpildītu līgumu. Tas ietver pakalpojumu sniegšanu (ieskaitot atbalsta pakalpojumu, klientu panākumu pakalpojumu u. c.) un sazināšanos ar jums citādi saistībā ar platformu un pakalpojumiem.  Identifikācijas dati, kontaktinformācija, nodarbinātības dati, saziņas dati, dati saistībā ar Scoro platformas un pakalpojumu izmantošanu.

Leģitīmas intereses

Dažos gadījumos mēs jūsu personas datu apstrādē izmantojam savas leģitīmās intereses. Jums ir tiesības pieprasīt precizējumus saistībā ar apstrādi, kas balstīta uz leģitīmām interesēm, nosūtot pieprasījumu mums, kā sīkāk izklāstīts turpmāk. Jums ir arī tiesības nosūtīt iebildumu, ja konstatējat, ka jūsu personas datu apstrāde turpmāk norādītajos nolūkos aizskar jūsu intereses.

Apstrādes nolūki Personas datu kategorijas
Mūsu platformas un pakalpojumu pārdošana tirgvedības vadītājiem.

Ņemot vērā, ka Scoro ir B2B (uzņēmumu darījumi ar uzņēmumiem) platforma un mēs apstrādājam datus, kas ir saistīti ar jūsu saimniecisko darbību un/vai nodarbinātību, mēs uzskatām, ka jūsu privātuma tiesības nav prioritāras attiecībā uz mūsu leģitīmajām interesēm. Ja nevēlaties, lai mēs apstrādātu jūsu personas datus uz šā pamata un iepriekšminētajos nolūkos, sazinieties ar mums pēc turpmāk norādītās informācijas vai atsakieties, noklikšķinot uz atteikšanās saites, kas jums tiks norādīta, kad mēs ar jums sazināsimies un norādīsim saiti. 

Ja esat tirgvedības vadītājs, mēs varam apstrādāt šādus personas datus: vārds, uzvārds, darba e-pasta adrese, darba tālruņa numurs, atrašanās vieta, IP adrese, nodarbinātības dati, saziņas dati, dati saistībā ar Scoro platformas un pakalpojumu izmantošanu.
Jūsu tiesību aizsardzība (tiesībpamatotu prasījumu celšana, īstenošana un aizstāvība pret tiem). Tas ietver arī līgumu saglabāšanu pēc to laušanas vai darbības izbeigšanās. Identifikācijas dati, kontaktinformācija, nodarbinātības dati, saziņas dati, dati saistībā ar Scoro platformas un pakalpojumu izmantošanu.
Vispārējā darījumdarbības pārvaldība, t. i., atbildēšana uz pieprasījumiem, vispārējā klientu apkalpošana, informācijas apmaiņa ar potenciālajiem klientiem (tostarp tērzēšanas sarunas). Identifikācijas dati, kontaktinformācija, nodarbinātības dati, saziņas dati, dati saistībā ar Scoro platformas un pakalpojumu izmantošanu.
Tīmekļa vietnes un platformas pamatpakalpojumu sniegšana (dati tiek apstrādāti, izmantojot tehniskas sīkdatnes, kas nepieciešamas pakalpojumu sniegšanai tiešsaistē). Dati, kas saistīti ar Scoro platformas un pakalpojumu izmantošanu.
Ja jūs publiski vai ar platformas starpniecību esat sniedzis(-gusi) atsauksmes par mūsu platformu vai pakalpojumiem, mēs varam apstrādāt šo informāciju un jūsu personas datus kvalitātes nodrošināšanai, klientu panākumu nodrošināšanai, jūsu pieredzes uzlabošanai un tālāknosūtīšanas nolūkos un kopīgot šo informāciju jūsu organizācijā. Identifikācijas dati (vārds, uzvārds), kontaktinformācija, nodarbinātības dati.
Saziņas starp jums un mums reģistrēšana (ieskaitot videozvanus, tālruņa zvanus un jūsu pieprasījumus pēc atzvanīšanas atbalsta sniegšanai), lai pārbaudītu kļūdas, apmācītu darbiniekus, kvalitātes nodrošināšanai un lai novērstu, atklātu, izmeklētu krāpšanu un sauktu pie atbildības par to. Identifikācijas dati (vārds, uzvārds), kontaktinformācija, nodarbinātības dati, saziņas dati, balss vai video ierakstīšana.
To pakalpojumu izstrāde un uzlabošana, kurus mēs sniedzam tīmekļa vietnē un platformā. Šajā nolūkā mēs apstrādājam jūsu tīmekļa vietnes un platformas apmeklējumu datus, izmantojot analītiskās sīkdatnes.

Mēs saglabājam un izvērtējam informāciju par jūsu nesenajiem tīmekļa vietnes un platformas apmeklējumiem analītiskos nolūkos, lai mēs varētu uzlabot tīmekļa vietnes un platformas funkcijas un uzlabot to lietošanas ērtumu. 

Tirgvedības nolūkos mēs arī vācam un apstrādājam tīmekļa vietnes un platformas apmeklējumu datus, izmantojot sīkdatnes, lai sniegtu jums personalizētus piedāvājumus, pamatojoties uz jūsu pārlūkošanas vēsturi.

Dati, kas saistīti ar Scoro platformas un pakalpojumu izmantošanu.
Datu pārsūtīšana koncerna iekšienē. Tā kā mums ir vairāki savstarpēji saistīti koncerna uzņēmumi, mēs varam kopīgot jūsu personas datus starp šiem uzņēmumiem. Identifikācijas dati, kontaktinformācija, nodarbinātības dati, saziņas dati, dati saistībā ar Scoro platformas un pakalpojumu izmantošanu.
“Pazīsti savu klientu” (KYC) pārbaudes, lai noteiktu un pārbaudītu jūsu kā klienta pārstāvja identitāti, noslēdzot līgumu. Identifikācijas dati un jūsu personu apliecinošs dokuments (pase, personas apliecība), foto, video ierakstīšana, kontaktinformācija, nodarbinātības dati, saziņas dati, personas dati, kas atrodami sociālajos plašsaziņas līdzekļos (piemēram, platformās LinkedIn, Facebook).

Piekrišana

Mēs varam arī apstrādāt jūsu personas datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu (piemēram, tiešās tirgvedības nolūkos). Ja apstrāde notiek, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, jūs varat atsaukt piekrišanu, sazinoties ar mums pēc turpmāk norādītās informācijas vai atteikties, noklikšķinot uz atteikšanās saites, kas jums norādīta, kad mēs sazināmies ar jums un norādām jums attiecīgo saiti. Attiecībā uz sīkdatnēm jums vienmēr ir tiesības atsaukt piekrišanu, mainot savas izvēles ar mūsu tīmekļa vietnes starpniecību. Piekrišanas atsaukšana neietekmē jūsu personas datu apstrādes likumību pirms atsaukšanas.

Apstrādes nolūki Personas datu kategorijas
Tiešā tirgvedība Identifikācijas dati (vārds, uzvārds), kontaktinformācija, nodarbinātības dati.
Ja jūs neesat publiski sniedzis(-gusi) atsauksmes par mūsu platformu vai pakalpojumiem, mēs varam apstrādāt šo informāciju un jūsu personas datus, pamatojoties uz jūsu iepriekšēju piekrišanu, kvalitātes nodrošināšanai, klientu panākumu nodrošināšanai, jūsu pieredzes uzlabošanai un tālāknosūtīšanas nolūkos un kopīgot šo informāciju jūsu organizācijā. Atsauksmes par platformu vai pakalpojumiem, identifikācijas dati (vārds, uzvārds), nodarbinātības dati.

Juridisks pienākums

Mēs apstrādājam jūsu datus uz šī juridiskā pamata, ja apstrādes juridiskais pienākums izriet no likuma.

Apstrādes nolūki Personas datu kategorijas
Grāmatvedība (ieskaitot grāmatvedības avota dokumentu glabāšanu). Identifikācijas dati, kontaktinformācija, nodarbinātības dati.
Publisku iestāžu un valdības institūciju informācijas pieprasījumu paziņošana un atbildēšana uz tiem. Identifikācijas dati, kontaktinformācija, nodarbinātības dati, saziņas dati, dati saistībā ar Scoro platformas un pakalpojumu izmantošanu.

Personas datu saņēmēji 

Mēs kopīgojam personas datus šajā privātuma politikā noteiktajos nolūkos un ar turpmāk norādītajām saņēmēju kategorijām.

 • Scoro Software koncerns. Mēs varam kopīgot jūsu personas datus starp Scoro Software koncerna uzņēmumiem.
 • Jūsu organizācija un kontaktpersonas. Mēs varam kopīgot jūsu datus ar jūsu organizāciju (klientu) un citiem, ar kuriem jums ir attiecības, lai izpildītu līgumu vai citu juridisku pienākumu, arī ar mūsu klientu, kas organizē jūsu piekļuvi mūsu platformai un pakalpojumiem un maksā mums saistībā ar jūsu piekļuvi. Mēs varam arī kopīgot jūsu personas datus ar jūsu kontaktpersonām, ja esat tajā pašā organizācijā vai lai veicinātu informācijas apmaiņu starp jums un kontaktpersonu(-ām).
 • Darījumu partneri. Mēs varam kopīgot jūsu personas datus ar mūsu darījumu partneriem, lai kopīgi piedāvātu, sniegtu, nodrošinātu, analizētu, pārvaldītu, uzlabotu un personalizētu platformu vai pakalpojumus, vai mitināšanas pasākumus. Mēs varam arī nodot konkrētus jūsu vai jūsu organizācijas pieprasījumus minētajiem darījumu partneriem.
 • Pakalpojumu sniedzēji, kas ir trešās personas. Mēs varam kopīgot jūsu personas datus ar mūsu pakalpojumu sniedzējiem, kas ir trešās personas (piemēram, programmatūras nodrošinātājiem, ar kuriem jūsu vietnei ir integrācija), lai tie veiktu uzdevumus mūsu vārdā un palīdzētu mums piedāvāt, sniegt, nodrošināt, analizēt, pārvaldīt, uzlabot un personalizēt mūsu pakalpojumus. Piemēram, pakalpojumu sniedzēji, kas palīdz mums izpildīt, nodrošināt vai uzlabot platformu vai pakalpojumus saistībā ar mūsu platformas un pakalpojumu nodrošināšanu un darbību, kas sniedz atbalstu mūsu vārdā, kas nodrošina lietojumprogrammu vai programmatūru izstrādi un kvalitātes nodrošināšanu, kas nodrošina izsekošanas un ziņošanas funkcijas, veic izpēti par lietotāju demogrāfiju, interesēm un uzvedību un nodrošina citus produktus vai pakalpojumus. Šie pakalpojumu sniedzēji, kas ir trešās personas, var arī vākt personas datus par jums vai no jums to pakalpojumu un/vai funkciju izpildē mūsu platformā un pakalpojumos. Mēs varam arī nodot konkrētus jūsu vai jūsu organizācijas pieprasījumus šiem pakalpojumu sniedzējiem, kas ir trešās personas.
 • Reklamētāji. Mēs varam kopīgot jūsu personas datus ar reklamētājiem, reklāmas biržām un tirgvedības aģentūrām, ko mēs iesaistām reklāmas pakalpojumu sniegšanai, lai tie izvietotu reklāmas mūsu platformā un pakalpojumos un palīdzētu mums reklamēt mūsu zīmolu, kā arī produktus un pakalpojumus. Minētie reklāmas pakalpojumi var būt arī vērsti uz reklāmām trešo personu tīmekļa vietnēs, pamatojoties uz sīkdatnēm vai citu informāciju, kas norāda uz iepriekšēju mijiedarbību ar mums un/vai mūsu pakalpojumiem.
 • Scoro Software apvienošanas, pārdošanas vai kontroles maiņas gadījumā. Mēs varam nodot šo privātuma politiku un jūsu personas datus struktūrai, kas ir trešā persona un kas iegādājas mūs vai tiek apvienota ar mums mūsu apvienošanas, iegādes, pārdošanas vai citas kontroles maiņas gadījumā.

Cita informācijas izpaušana. Mēs varam izpaust jūsu personas datus trešām personām, ja mums ir pamatots iemesls uzskatīt, ka šādu datu izpaušana ir lietderīga vai pamatoti nepieciešama, lai izpildītu jebkuru piemērojamo likumu vai noteikumu, lai izpildītu vai atbildētu uz tiesas procesu vai tiesībaizsardzības iestādes vai valdības pieprasījumu, lai panāktu mūsu nosacījumu un citu tiesību izpildi (ieskaitot izmeklēšanu par iespējamiem mūsu tiesību pārkāpumiem), lai atklātu, novērstu vai risinātu krāpšanas vai drošības jautājumus vai lai aizsargātu no kaitējuma Scoro Software, mūsu lietotāju vai sabiedrības interesēm, īpašumam vai drošībai.

Personas datu nosūtīšana ārpus ES

Ja jūs atrodaties ES, lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs varam – vai mūsu datu apstrādātāji var – nosūtīt (tostarp uzglabāt) jūsu personas datus ārpus ES, piemēram, uz ASV. Ja jūs atrodaties Austrālijā un Okeānijā vai Āzijas un Klusā okeāna valstīs, mēs varam glabāt jūsu personas datus arī Austrālijā. Ja jūs atrodaties Kanādā vai Amerikas Savienotajās Valstīs, mēs varam glabāt jūsu personas datus Kanādā, Amerikas Savienotajās Valstīs vai ES.

Tomēr mēs nosūtām un glabājam jūsu personas datus ārpus ES tikai tad, ja mums ir likumīgs pamats to darīt, tostarp saņēmējam, i) kurš atrodas valstī, kas nodrošina pietiekamu personas datu aizsardzības līmeni, vai ii) uz kuru attiecas atbilstošas aizsardzības prasības, kas aptver ES prasības datu nosūtīšanai ārpus ES.

Ja jums ir nepieciešama sīkāka informācija par jūsu personas datu nosūtīšanu ārpus ES (piemēram, saņēmēju vārdi un aizsardzības pasākumi, kas attiecas uz šādu nosūtīšanu), lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot turpmāk norādīto kontaktinformāciju.

Drošība

Mēs veicam atbilstošus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus jūsu personas datu aizsardzībai, ņemot vērā i) tehnikas līmeni, ii) ieviešanas izmaksas, iii) apstrādes veidu, apmēru, kontekstu un nolūkus un iv) jums radītos riskus. Šādi drošības pasākumi ietver (bet neaprobežojas ar) šifrētu uzglabāšanu un piekļuves kontroli. Sk. mūsu Drošības pārskatu.

Datu saglabāšana

Mēs saglabājam jūsu personas datus tik ilgi, cik nepieciešams nolūkiem, kādiem tie savākti, tik ilgi, cik nepieciešams, lai aizsargātu mūsu tiesības, vai tik ilgi, kā to nosaka piemērojamie tiesību akti. Ņemiet vērā, ka gadījumos, kad personas dati tikuši apstrādāti vairākiem nolūkiem, tie tiks saglabāti atbilstīgi ilgākajam piemērojamam saglabāšanas periodam.

Ja jūs esat tirgvedības vadītājs, mēs saglabājam jūsu personas datus vienu gadu no izmēģinājuma perioda beigām vai no brīža, kad jums ir bijusi demonstrācijas versija, vai no brīža, kad jūs pēdējoreiz izrādījāt interesi par pierakstīšanos platformai vai pakalpojumiem, atkarībā no tā, kurš no šiem laikposmiem ir ilgāks, mūsu tirgvedības nolūkiem, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm (sk. iepriekš).

Ja pašlaik esat vai esat bijis(-usi) maksājošs klients vai klienta pārstāvis, mēs saglabājam jūsu datus šādu laikposmu:

 • saskaņā ar Igaunijas grāmatvedības un nodokļu tiesību aktiem rēķinos iekļautā informācija tiek saglabāta septiņus gadus no attiecīgā finanšu gada beigām;
 • atbilstīgi maksimālajam noilguma termiņam attiecībā uz prasījumiem, kas izriet no darījuma, ja persona tīši pārkāpusi personas saistības, un prasījumiem, kas izriet no piemērojamiem tiesību aktiem (Igaunijas tiesību akti), mēs saglabājam ar šādiem prasījumiem saistītus personas datus ne ilgāk kā trīs līdz 10 gadus no prasījuma iestāšanās termiņa.

Jūsu tiesības

Ciktāl to paredz piemērojamie datu aizsardzības noteikumi, jums ir visas datu subjekta tiesības attiecībā uz saviem personas datiem. Tas ietver šādas tiesības:

 • tiesības piekļūt saviem personas datiem: jums ir tiesības zināt, vai personas dati par jums tiek apstrādāti vai ne, kāds ir apstrādes nolūks un kādas ir personas datu kategorijas. Turklāt jums ir tiesības zināt, kam dati tiek izpausti (jo īpaši saņēmējiem trešās valstīs), cik ilgi dati tiek saglabāti un kādas ir jūsu tiesības attiecībā uz datu labošanu, dzēšanu un apstrādes ierobežošanu;
 • tiesības uz datu labošanu: jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu labošanu, ja dati ir neprecīzi vai nepilnīgi;
 • tiesības uz dzēšanu: dažos gadījumos jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu, piemēram, ja jūs atsaucat savu piekrišanu un nav citu likumīgu pamatu datu apstrādei;
 • tiesības ierobežot apstrādi: dažos gadījumos jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi uz noteiktu laiku (piemēram, ja esat iebildis(-usi) pret personas datu apstrādi);
 • tiesības iebilst: jums ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, ja tie tiek apstrādāti, pamatojoties uz leģitīmām interesēm, tostarp profilēšanu. Ja iebildīsiet, mēs vairs neapstrādāsim personas datus, ja vien mēs nepierādīsim, ka ir pārliecinoši iemesli veikt apstrādi, kuri ir svarīgāki par jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām;
 • tiesības uz datu pārnesamību: ja jūsu personas datu apstrāde notiek, pamatojoties uz jūsu piekrišanu vai līgumu ar mums un datu apstrādi veic, izmantojot automatizētus līdzekļus, jums ir tiesības saņemt datus par jums, ko jūs esat sniedzis(-gusi) mums, strukturētā, plaši izmantojamā un mašīnlasāmā formātā. Tāpat jums ir arī tiesības pieprasīt šādu datu pārsūtīšanu citam pakalpojumu sniedzējam, ja tas ir tehniski iespējams.

Ja uzskatāt, ka jūsu tiesības ir pārkāptas, jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu aizsardzības inspekcijā (Andmekaitse Inspektsioon) vai tiesā. Lai īstenotu savas tiesības, sazinieties ar mums, izmantojot turpmāk norādīto kontaktinformāciju. Ņemiet vērā, ka atsevišķas tiesības jūs varat īstenot (piemēram, pārskatīt un atjaunināt savus personas datus), pieslēdzoties Scoro platformai.

Kanāda un Amerikas Savienotās valstis

Ja atrodaties Kanādā vai Amerikas Savienotajās Valstīs atbilstoši Kanādas vai Amerikas Savienoto Valstu tiesību aktu interpretācijai, noklikšķinot uz pogas “Iepazinos ar Privātuma politiku” vai izmantojot Scoro platformu vai pakalpojumus, jūs piekrītat, ka jums ir saistoša šī privātuma politika, un savu personas datu apstrādei, kā aprakstīts šajā privātuma politikā. Kalifornijas pavalstī ir piemērojams informācijas neizsekošanas (do not track) noteikums.

Do Not Track (“DNT”) ir tīmekļa vai ierīces iestatījums, kas ļauj jums pieprasīt, lai personas datu saņēmēji izbeidz izsekošanas darbības.  Kad jūs izvēlaties ieslēgt DNT iestatījumu savā pārlūkprogrammā vai ierīcē vai izmantot alternatīvus patērētāju izvēles mehānismus, jūsu pārlūkprogramma vai ierīce nosūta īpašu signālu tīmekļa vietnēm, analītikas uzņēmumiem, reklāmas tīkliem, spraudņu pakalpojumu sniedzējiem un citiem jūsu izmantotajiem tīmekļa pakalpojumiem, lai izbeigtu jūsu darbību izsekošanu.  Patlaban nav DNT tehnoloģijas standartu, tāpēc mēs neatbildam uz DNT pieprasījumiem.

Ja esat Kalifornijas iedzīvotājs(-a), Kalifornijas Civilkodeksa 1798.83. pants piešķir jums tiesības pieprasīt, lai Scoro izpauž personas datu kategorijas, ko mēs esam snieguši trešām personām tiešās tirgvedības nolūkos iepriekšējā kalendārajā gadā, un šādu trešo personu vārdus/nosaukumus un adreses.  Ja esat Kalifornijas iedzīvotājs(-a) un vēlaties iesniegt iepriekš aprakstīto pieprasījumu par personas datiem, sazinieties ar mums, rakstot uz [email protected] vai:

Scoro Software OÜ

Reģistrācijas numurs: 10806081

Adrese: Endla 15, Tallina, Igaunija, Eiropas Savienība

Ņemiet vērā, ka šo pieprasījumu varat iesniegt tikai reizi gadā.

Jūsu Kalifornijas privātuma tiesības

Ja esat Kalifornijas iedzīvotājs(-a), Kalifornijas Civilkodeksa 1798.120. pants ļauj jums atteikties no jūsu personas datu pārdošanas trešām personām.  Patlaban Scoro nepārdod jūsu personas datus trešām personām, bet mēs kopīgojam jūsu personas datus ar trešām personām, kas vāc jūsu personas datus mūsu vārdā.  Šādos gadījumos, lai gan Scoro nodrošina vispārējas atteikšanās tiesības visiem lietotājiem, jūs varat doties uz trešās personas Privātuma politiku šeit, lai atteiktos no šādas datu prakses.  Turklāt, tā kā Scoro jau ievēro Kanādas un ES datu privātuma tiesību aktus, tiesības, ko Kalifornijas iedzīvotājiem paredz tiesību akti, jau ir paredzētas mūsu privātuma politikā, un nav nepieciešamas īpašas ar Kalifornijas iedzīvotājiem saistītas procedūras.  Ja jums ir citi jautājumi par mūsu datu privātuma praksi, rakstiet mums e-pastu uz [email protected].

Šīs privātuma politikas grozīšana

Ja mūsu personas datu apstrādes prakse mainīsies vai būs vajadzība veikt izmaiņas privātuma politikā, pamatojoties uz piemērojamiem datu aizsardzības noteikumiem, citiem piemērojamiem tiesību aktiem, judikatūru vai vadlīnijām, ko izdevušas kompetentās iestādes, mēs esam tiesīgi jebkurā laikā vienpusēji veikt izmaiņas šajā privātuma politikā. Šādā gadījumā mēs jūs informēsim savlaicīgi, pirms izmaiņu stāšanās spēkā nosūtot e-pastu.

Kontaktinformācija

Ja jums ir jautājumi par jūsu personas datu apstrādi, ko mēs veicam, vai jūs vēlaties īstenot savas datu subjekta tiesības, sazinieties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz e-pasta adresi [email protected].

Ja vēlaties iesniegt sūdzību Datu aizsardzības Inspekcijā, kontaktinformācija ir pieejama vietnē www.aki.ee.

Versijas

Šī privātuma politika ir spēkā no 2022. gada 1. marta. Ja jūs šo privātuma politiku apstiprinājāt citā datumā, to uzskata par paziņotu jums šādas apstiprināšanas dienā.

Privātuma politika, kuras termiņš ir beidzies un kura bija piemērojama no 2018. gada 28. maija līdz 2022. gada 28. februārim, ir pieejama šeit.