Privatumo taisyklės

Tai išversta originalaus dokumento versija anglų kalba, skirta tik informaciniams tikslams.

Šiose privatumo taisyklėse apibūdinama, kaip „Scoro“ (toliau – Operatorius, mes) tvarkys savo Klientų atstovų ir bet kokių kitų duomenų subjektų (toliau – jūsų) asmens duomenis, susijusius su naudojimusi „Scoro“ Platforma ir Paslaugomis.

Jei esate Kanadoje arba Jungtinėse Amerikos Valstijose, žr. toliau pateiktą pastraipą Kanada ir Jungtinės Amerikos Valstijos.  

Asmens duomenimis laikytina bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (duomenų subjektu), kurio tapatybė yra nustatyta ar kurią galima nustatyti. Asmens duomenys taip pat turėtų būti suprantami kaip taikytinose teisinėse jurisdikcijose vartojamų asmens duomenų apibrėžčių sinonimai.

Šios privatumo taisyklės taikomos, jei naudojatės, naudojotės ar išreiškėte ketinimą naudotis „Scoro“ Platforma ir Paslaugomis, įskaitant bandomąją versiją ar parodomąją produkto versiją. Šios privatumo taisyklės galioja ir mūsų potencialių klientų rinkodarai (kaip apibrėžta toliau). Apibūdintais atvejais atliekame jūsų asmens duomenų valdytojo funkciją ir esame atsakingi už jų tvarkymą.

Tačiau šios privatumo taisyklės netaikomos Naudotojų asmens duomenims, taip pat asmens duomenims, kuriuos mūsų Klientai tvarko „Scoro“ platformoje ar naudojantis „Scoro“ paslaugomis pateiktame Turinyje. Šių asmens duomenų valdytojo funkciją tokiu atveju vykdo Klientas ir jis yra atsakingas už jų tvarkymą. Tokius asmens duomenis tvarkome Kliento vardu ir atliekame duomenų tvarkytojo funkciją (žiūrėkite mūsų Naudojimo sąlygų 1-ą priedą).

Pagrindiniai apibrėžimai

Klientas: asmuo, vykdantis ekonominę ir profesinę veiklą, kuris su mumis sudarė Sutartį.

Sutartis: „Scoro“ ir Kliento sudarytas susitarimas dėl naudojimosi Platforma ir Paslaugomis.

Rinkodaros vadovas: esate Rinkodaros Vadovas, jei paprašėte ar sutikote gauti ar turėjote demonstracinę versiją; susipažinote su uždaru turiniu, įrankiais ar kita uždara medžiaga; dalyvavote ar užsiregistravote mūsų organizuojamuose, pristatomuose, remiamuose ar remiamuose renginiuose; patys fiziškai ar skaitmeniniu būdu pasidalijote su mumis savo verslo kontaktais; parodėte susidomėjimą mūsų Platforma ir (arba) Paslaugomis; jei mes patys susisiekėme su jumis vadovaudamiesi savo teisėtu interesu; atskirai pranešėme, kad tvarkome jūsų, kaip rinkodaros lyderio, duomenis; arba esate įmonės, kuri yra rinkodaros lyderis, atstovas.

Platforma: „Scoro“ programinė įranga kaip paslauga. Daugiau informacijos apie Platformos apibrėžimus rasite mūsų Naudojimo sąlygose.

„Scoro“: Scoro Software OÜ, registracijos kodas 10806081, adresas Endla 15, Talinas, Estija, Europos Sąjunga

Paslaugos: paslaugos (įskaitant integravimo paslaugą, palaikymo paslaugą, nestandartizuotos konfigūracijos paslaugą, kaip apibrėžta Naudojimo sąlygose, ir kitas paslaugas), kurias Klientui teikiame pagal Sutartį.

Naudojimo sąlygos: standartinės Platformos ir Paslaugų naudojimo sąlygos.

Svetainė: scoro.com, scoro.co.uk ir kitos svetainės su domeno vardu „scoro“, registruotos įvairiuose aukščiausiojo lygio domenuose) ir per jų subdomenus prieinamų interneto dokumentų (įskaitant nuotraukas, vaizdo įrašus, PHP ir HTML failus), kurie priklauso mums, rinkinys.

Netvarkome jokių ypatingų kategorijų asmens duomenų. Kadangi pagal mūsų Naudojimo sąlygas „Scoro“ Platforma ir Paslaugos neskirtos jaunesniems nei 18 metų asmenims, netvarkome jokių jaunesnių nei 18 metų asmenų asmens duomenų.

Asmens duomenys, kuriuos tvarkome, ir iš kur jie renkami

Asmens tapatybės duomenys (pavardė, gimimo data, nuotrauka).

Duomenų rinkimo šaltiniai: duomenis gauname iš jūsų, kai jūs, kaip jūsų įmonės atstovas, užsiregistruojate mūsų Platformoje ir Paslaugose. Duomenis taip pat galime gauti iš viešų šaltinių, įskaitant automatines priemones, arba iš trečiosios šalies (pvz., kai trečiosios šalies mokėjimo paslaugų teikėjas patvirtina, ar jūsų mokėjimas buvo sėkmingas, ar ne; kai gauname jūsų duomenis iš trečiosios šalies duomenų tarpininko), kai tai yra aktualu ir būtina.

Kontaktiniai duomenys (darbovietės adresas, darbo telefono numeris, darbo el. pašto adresas).

Duomenų rinkimo šaltiniai: duomenis gauname iš jūsų, kai jūs, kaip jūsų įmonės atstovas, užsiregistruojate mūsų Platformoje ir Paslaugose. Duomenis taip pat galime gauti iš viešų šaltinių, įskaitant automatines priemones, arba iš trečiosios šalies (pvz., kai trečiosios šalies mokėjimo paslaugų teikėjas patvirtina, ar jūsų mokėjimas buvo sėkmingas, ar ne; kai gauname jūsų duomenis iš trečiosios šalies duomenų tarpininko), kai tai yra aktualu ir būtina.

Įdarbinimo duomenys (įmonės, kuriai atstovaujate, pavadinimas, jūsų pareigos įmonėje).

Duomenų rinkimo šaltiniai: duomenis gauname iš jūsų, kai jūs, kaip jūsų įmonės atstovas, užsiregistruojate mūsų Platformoje ir Paslaugose. Duomenis taip pat galime gauti iš viešų šaltinių, įskaitant automatines priemones, arba iš trečiosios šalies (pvz., kai trečiosios šalies mokėjimo paslaugų teikėjas patvirtina, ar jūsų mokėjimas buvo sėkmingas, ar ne; kai gauname jūsų duomenis iš trečiosios šalies duomenų tarpininko), kai tai yra aktualu ir būtina.

Ryšio palaikymo duomenys (el. pašto pranešimai, mums atsiųstos žinutės).

Duomenų rinkimo šaltiniai: duomenis gauname iš jūsų, kai jūs, kaip jūsų įmonės atstovas, kreipiatės į mus.

Duomenys, susiję su „Scoro“ Platformos ir Paslaugų naudojimu (tai apima duomenis, kurie gaunami lankantis ir naudojantis mūsų Svetaine ir Platforma (priklausomai nuo konkretaus slapuko, duomenys gali apimti, pvz., internetinius identifikatorius, kaip pvz., slapukų identifikatorius, IP adresus, įrenginio identifikatorius). Daugiau informacijos rasite mūsų  slapukų politikoje.

Duomenų rinkimo šaltiniai: duomenis gauname, kai lankotės ir naudojatės mūsų Svetaine ir Platforma.

Teisėti duomenų tvarkymo pagrindai (asmens duomenų rinkimo tikslas) 

Sutarties vykdymas

Šiuo teisiniu pagrindu tvarkome asmens duomenis, jei tai būtina sutarčiai įvykdyti arba imtis priemonių prieš sudarant tokią sutartį pagal jūsų prašymą.

Apdorojimo tikslai Asmens duomenų kategorijos
Jūsų asmens duomenis tvarkome tam, kad sudarytume ir įvykdytume Sutartį. Tai apima Paslaugų teikimą (įskaitant palaikymo paslaugą, klientų sėkmės paslaugą ir t. t.) ir kitokį susisiekimą su jumis dėl Platformos ir Paslaugų.  Identifikavimo duomenys, kontaktiniai duomenys, duomenys apie įsidarbinimą, ryšių duomenys, duomenys, susiję su „Scoro“ Platformos ir Paslaugų naudojimu.

Teisėti interesai

Kai kuriais atvejais tvarkydami jūsų asmens duomenis remiamės savo teisėtais interesais. Turite teisę prašyti paaiškinimų dėl teisėtais interesais grindžiamo duomenų tvarkymo siųsdami mums užklausą, kaip nurodyta toliau. Taip pat turite teisę siųsti prieštaravimą, jei manote, kad jūsų duomenų tvarkymas toliau nurodytais tikslais pažeidžia jūsų teises.

Apdorojimo tikslai Asmens duomenų kategorijos
Mūsų Platformos ir Paslaugų rinkodara Rinkodaros vadovams.

Kadangi „Scoro“ yra B2B Platforma ir mes tvarkome su jūsų ekonomine veikla ir (arba) įdarbinimu susijusius duomenis, laikome, kad jūsų teisė į privatumą nėra viršesnė už mūsų teisėtus interesus. Jei pageidaujate, kad šiuo pagrindu ir minėtais tikslais netvarkytume jūsų asmens duomenų, susisiekite su mumis toliau nurodytais kontaktiniais duomenimis arba atsisakykite, paspausdami atsisakymo nuorodą, kuri jums buvo pateikta, kai susisiekėme su jumis ir pateikėme atitinkamą nuorodą.

Jei esate Rinkodaros vadovas, galime tvarkyti šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, darbinį el. pašto adresą, darbinį telefono numerį, gyvenamąją vietą, IP adresą, duomenis apie įsidarbinimą, ryšių duomenis, duomenis, susijusius su „Scoro“ Platformos ir Paslaugų naudojimu.
Mūsų teisių apsauga (teisinių reikalavimų nustatymas, vykdymas ir gynimas). Tai taip pat apima ir Sutarčių išsaugojimą po jų nutraukimo ar galiojimo pabaigos. Identifikavimo duomenys, kontaktiniai duomenys, duomenys apie įsidarbinimą, ryšių duomenys, duomenys, susiję su „Scoro“ Platformos ir Paslaugų naudojimu.
Bendrasis verslo administravimas, t. y. atsakymai į užklausas, bendrasis klientų aptarnavimas, keitimasis informacija su potencialiais klientais (įskaitant pokalbius žinutėmis). Identifikavimo duomenys, kontaktiniai duomenys, duomenys apie įsidarbinimą, ryšių duomenys, duomenys, susiję su „Scoro“ Platformos ir Paslaugų naudojimu.
Pagrindinių Svetainės ir Platformos paslaugų teikimas (duomenys tvarkomi naudojant techninius slapukus, kurie būtini paslaugoms internetu teikti). Su „Scoro“ Platformos ir Paslaugų naudojimu susijusi informacija.
Jei viešai arba per Platformą pateikėte atsiliepimų apie mūsų Platformą ar Paslaugas, galime tvarkyti šią informaciją ir jūsų asmens duomenis kokybės užtikrinimo, klientų sėkmės, jūsų patirties gerinimo ir rekomendavimo tikslais ir dalytis ja savo organizacijoje. Identifikavimo duomenys (vardas ir pavardė), kontaktiniai duomenys, duomenys apie įsidarbinimą.
Jūsų ir mūsų ryšių (įskaitant vaizdo skambučius, telefoninius skambučius ir jūsų prašymus dėl pagalbos skambučių) įrašymas siekiant patikrinti, ar nėra klaidų, apmokyti darbuotojus, užtikrinti kokybę ir užkirsti kelią sukčiavimui, jį nustatyti, tirti ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Identifikavimo duomenys (vardas ir pavardė), kontaktiniai duomenys, duomenys apie įsidarbinimą, ryšių duomenys, balso ar vaizdo įrašas.
Mūsų Svetainėje ir Platformoje teikiamų paslaugų kūrimas ir tobulinimas. Šiuo tikslu jūsų apsilankymo Svetainėje ir Platformoje duomenis apdorojame naudodami analitinius slapukus.

Saugome ir įvertiname informaciją apie jūsų paskutinius apsilankymus Svetainėje ir Platformoje analizės tikslais, kad galėtume tobulinti Svetainės ir Platformos funkcionalumą ir padaryti ją patogesnę naudoti. 

Rinkodaros tikslais taip pat renkame ir apdorojame Svetainės ir Platformos apsilankymo duomenis naudodami slapukus, kad galėtume pateikti jums asmeninius pasiūlymus, pagrįstus jūsų naršymo istorija.

Su „Scoro“ Platformos ir Paslaugų naudojimu susijusi informacija.
Duomenų perdavimas grupės viduje. Kadangi turime kelias tarpusavyje susijusias grupės įmones, jūsų asmens duomenimis galime dalytis tarp šių įmonių. Identifikavimo duomenys, kontaktiniai duomenys, duomenys apie įsidarbinimą, ryšių duomenys, duomenys, susiję su „Scoro“ Platformos ir Paslaugų naudojimu.
„Pažink savo klientą“ (angl. „Know-your-customer“, KYC) patikros, kuriomis siekiama nustatyti ir patvirtinti jūsų, kaip Kliento atstovo, tapatybę sudarant Sutartį. Tapatybės duomenys ir jūsų asmens tapatybės dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė), nuotrauka, vaizdo įrašas, kontaktiniai duomenys, duomenys apie įsidarbinimą, ryšių duomenys, socialinėje žiniasklaidoje (pvz., „LinkedIn“, „Facebook“) rasti asmens duomenys.

Sutikimas

Jūsų asmens duomenis taip pat galime tvarkyti ir gavę jūsų sutikimą (pvz., tam tikrais rinkodaros tikslais). Kai duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, sutikimą galite atšaukti susisiekę su mumis toliau nurodytais kontaktiniais duomenimis arba atsisakydami paspaudę atsisakymo nuorodą, kuri jums buvo pateikta, kai susisiekėme su jumis ir pateikėme atitinkamą nuorodą. Kalbant apie slapukus, visada turite teisę atšaukti sutikimą pakeisdami savo nuostatas mūsų svetainėje. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos jūsų asmens duomenų tvarkymo iki atšaukimo teisėtumui.

Apdorojimo tikslai Asmens duomenų kategorijos
Tiesioginė rinkodara Identifikavimo duomenys (vardas ir pavardė), kontaktiniai duomenys, duomenys apie įsidarbinimą.
Jei viešai nepateikėte atsiliepimų apie mūsų Platformą ar Paslaugas, galime tvarkyti šią informaciją ir jūsų asmens duomenis, remdamiesi jūsų išankstiniu sutikimu, kokybės užtikrinimo, klientų sėkmės, jūsų patirties gerinimo ir rekomendavimo tikslais ir dalytis ja savo organizacijoje. Atsiliepimai apie platformą ar paslaugas, identifikavimo duomenys (vardas ir pavardė), duomenys apie įsidarbinimą.

Teisinis įsipareigojimas

Šiuo teisiniu pagrindu tvarkome asmens duomenis, jei teisinė prievolė juos tvarkyti kyla iš įstatymų.

Apdorojimo tikslai Asmens duomenų kategorijos
Buhalterinė apskaita (įskaitant apskaitos pirminių dokumentų saugojimą). Identifikavimo duomenys, kontaktiniai duomenys, duomenys apie įsidarbinimą.
Pranešimas apie valstybės institucijų ir valdžios institucijų prašymus suteikti informaciją ir atsakymas į juos. Identifikavimo duomenys, kontaktiniai duomenys, duomenys apie įsidarbinimą, ryšių duomenys, duomenys, susiję su „Scoro“ Platformos ir Paslaugų naudojimu.

Asmens duomenų gavėjai 

Dalijamės asmens duomenimis šioje privatumo taisyklėse nurodytais tikslais ir su šių kategorijų gavėjais:

 • „Scoro Software“ įmonių grupė. Jūsų asmens duomenimis galime dalytis su „Scoro Software“ įmonių grupei priklausančiomis bendrovėmis.
 • Jūsų organizacija ir kontaktai. Jūsų asmens duomenimis galime dalytis su jūsų organizacija (Klientu) ir kitais asmenimis, su kuriais jus sieja santykiai, kad įvykdytume arba vykdytume sutartį ar kitą teisinę prievolę, įskaitant mūsų Klientą, kuris jums suteikia prieigą prie mūsų Platformos ir Paslaugų ir moka mums už jūsų prieigą. Jūsų asmens duomenimis taip pat galime dalytis su jūsų kontaktiniais asmenimis, jei dirbate toje pačioje organizacijoje arba siekdami palengvinti keitimąsi informacija tarp jūsų ir kontaktinių asmenų.
 • Verslo partneriai. Jūsų asmens duomenimis galime dalytis su savo verslo partneriais, kad galėtume kartu siūlyti, teikti, pristatyti, analizuoti, administruoti, tobulinti ir pritaikyti Platformą ar Paslaugas arba rengti renginius. Tam tikrus jūsų ar jūsų organizacijos prašymus taip pat galime perduoti šiems verslo paslaugų teikėjams.
 • Trečiųjų šalių paslaugų teikėjai. Jūsų asmens duomenis galime bendrinti su trečiųjų šalių paslaugų teikėjais (pvz., programinės įrangos teikėjais, su kuriais jūsų svetainė yra integruota), kad jie atliktų užduotis mūsų vardu ir padėtų mums siūlyti, teikti, pristatyti, analizuoti, administruoti, tobulinti ir personalizuoti mūsų Paslaugas. Pavyzdžiui, paslaugų teikėjai, kurie padeda mums vykdyti, teikti ar tobulinti Platformą ar Paslaugas, susijusias su mūsų Platformos ir Paslaugų teikimu ir veikimu, kurie teikia pagalbą mūsų vardu, kurie teikia programų ar programinės įrangos kūrimo ir kokybės užtikrinimo paslaugas, kurie teikia stebėjimo ir ataskaitų teikimo funkcijas, naudotojų demografijos, interesų ir elgsenos tyrimus ir kitus produktus ar paslaugas. Šie trečiųjų šalių paslaugų teikėjai taip pat gali rinkti asmens duomenis apie jus arba iš jūsų, vykdydami savo paslaugas ir (arba) funkcijas mūsų Platformoje ir Paslaugose. Tam tikrus jūsų ar jūsų organizacijos prašymus taip pat galime perduoti šiems trečiųjų šalių paslaugų teikėjams.
 • Reklamuotojai. Jūsų asmens duomenimis galime dalytis su reklamuotojais, reklamos biržomis ir rinkodaros agentūromis, kurias pasitelkiame reklamos paslaugoms teikti, kad jos teiktų reklamą mūsų Platformoje ir Paslaugose ir padėtų mums reklamuoti mūsų prekės ženklą, produktus ir paslaugas. Šios reklamos paslaugos taip pat gali būti taikomos reklamai trečiųjų šalių svetainėse pagal slapukus ar kitą informaciją, rodančią ankstesnę sąveiką su mumis ir (arba) mūsų Paslaugomis.
 • „Scoro Software“ susijungimo, pardavimo ar vadovybės pasikeitimo atveju. Šias privatumo taisykles ir jūsų asmens duomenis galime perduoti trečiajai šaliai, kuri mus įsigyja arba kuri su mumis susijungia dėl bendrovių susijungimo, įsigijimo, pardavimo ar kitokio kontrolės pasikeitimo.

Kita informacija. Galime atskleisti jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims, jei pagrįstai manome, kad tokių duomenų atskleidimas yra naudingas arba pagrįstai būtinas, kad būtų laikomasi galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų, kad būtų laikomasi teisinio proceso, teisėsaugos ar vyriausybinių institucijų prašymo arba į jį reaguojama, kad būtų įgyvendintos mūsų sąlygos ar kitos teisės (įskaitant galimų mūsų teisių pažeidimų tyrimus), kad būtų aptiktas sukčiavimas ar saugumo problemos, užkirstas kelias joms arba jos būtų sprendžiamos, arba kad būtų apsisaugota nuo žalos „Scoro Software“, mūsų naudotojų ar visuomenės teisėms, nuosavybei ar saugumui.

Asmens duomenų perdavimas už ES ribų

Jei esate ES, atkreipkite dėmesį, kad mes arba mūsų duomenų tvarkytojai gali perduoti (įskaitant saugojimą) jūsų asmens duomenis už ES ribų, pvz., JAV. Jei esate Australijoje ir Okeanijoje arba Azijos ir Ramiojo vandenyno regione, jūsų asmens duomenis galime saugoti ir Australijoje. Jei esate Kanadoje arba Jungtinėse Amerikos Valstijose, jūsų asmens duomenis galime saugoti Kanadoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose arba ES.

Tačiau jūsų asmens duomenis už ES ribų perduodame ir saugome tik tada, kai turime teisėtą pagrindą tai daryti, be kita ko, gavėjui, kuris yra: (i) šalyje, užtikrinančioje tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį, arba (ii) kuriam taikomos tinkamos apsaugos priemonės, atitinkančios ES reikalavimus dėl asmens duomenų perdavimo už ES ribų.

Jei prireiktų išsamesnės informacijos apie jūsų asmens duomenų perdavimą už ES ribų (pvz., gavėjų pavadinimus ir tokio perdavimo apsaugos priemones), susisiekite su mumis toliau nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Saugumas

Vykdome atitinkamas technines ir organizacines apsaugos priemones jūsų asmens duomenims saugoti, atsižvelgdami į (i) techninių galimybių išsivystymo lygį, (ii) įgyvendinimo sąnaudas, (iii) duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus, bei (iv) jums kylančius pavojus. Tokioms apsaugos priemonėms priklauso, bet tuo neapsiriboja, šifruotų duomenų laikymas ir prieigos kontrolė. Žr. mūsų Saugumo apžvalgą.

Duomenų saugojimas

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek, kiek to reikės tikslams, kuriems jie buvo surinkti, pasiekti, mūsų teisėms apsaugoti arba tiek, kiek reikalaujama pagal taikytiną įstatymą. Prašome atkreipti dėmesį, kad tvarkant asmens duomenis dėl kelių tikslų, asmens duomenys saugomi ilgiausią galimą laikotarpį.

Jei esate Rinkodaros vadovas, jūsų asmens duomenis rinkodaros tikslais, pagrįstais mūsų teisėtais interesais (žr. pirmiau), saugome 1 metus nuo bandomojo laikotarpio pabaigos arba nuo tada, kai jums buvo suteikta demonstracinė versija, arba nuo tada, kai buvo surinkti asmens duomenys, arba nuo tada, kai paskutinį kartą susidomėjote Platformos ar Paslaugų prenumerata, atsižvelgiant į tai, kas įvyko vėliau.

Jei esate arba buvote mokantis Klientas, jo atstovas, jūsų asmens duomenis saugome taip:

 • pagal Estijos buhalterinės apskaitos ir mokesčių įstatymus, sąskaitų informacija saugoma 7 metus po atitinkamų finansinių metų pabaigos;
 • remiantis didžiausiu senaties terminu reikalavimams, kylantiems iš sandorio, jei įpareigotasis asmuo tyčia pažeidė savo pareigas, ir reikalavimams, kylantiems iš taikytinos teisės (Estijos teisės), visus su tokiais reikalavimais susijusius asmens duomenis saugome nuo 3 iki 10 metų nuo tos dienos, kai sueina reikalavimo terminas.

Jūsų teisės

Savo asmens duomenų atžvilgiu turite visas duomenų subjekto teises, kiek to reikalauja taikomi duomenų apsaugos reglamentai. Jūsų turimos teisės:

 • Teisė susipažinti su savo duomenimis: turite teisę žinoti, ar su jumis susiję asmens duomenys yra tvarkomi, koks yra tvarkymo tikslas ir kokios yra asmens duomenų kategorijos. Be to, kam atskleidžiami duomenys (ypač gavėjams trečiosiose šalyse), kiek laiko duomenys saugomi ir kokios yra jūsų teisės, susijusios su duomenų ištaisymu, ištrynimu ir tvarkymo apribojimu.
 • Teisė ištaisyti: turite teisę reikalauti ištaisyti su jumis susijusius asmens duomenis, jei jie yra netikslūs arba neišsamūs.
 • Teisė ištrinti: kai kuriais atvejais turite teisę reikalauti ištrinti su jumis susijusius asmens duomenis, pavyzdžiui, jei atšaukėte savo sutikimą ir nėra kitų teisinių pagrindų tvarkyti duomenis.
 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą: kai kuriais atvejais turite teisę tam tikrą laiką apriboti su jumis susijusių asmens duomenų tvarkymą (pvz., jei prieštaravote asmens duomenų tvarkymui).
 • Teisė nesutikti: turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kurie tvarkomi remiantis teisėtu interesu, įskaitant profiliavimą. Pareiškus prieštaravimą, asmens duomenų nebetvarkysime, nebent įrodysime įtikinamas teisėtas duomenų tvarkymo priežastis, kurios yra viršesnės už jūsų interesus, teises ir laisves.
 • Teisė į duomenų perkeliamumą: jei jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis jūsų sutikimu arba sutartimi su mumis ir duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, turite teisę gauti su jumis susijusius duomenis, kuriuos mums pateikėte, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Taip pat turite teisę reikalauti perduoti šiuos duomenis kitam paslaugų teikėjui, jei tai techniškai įmanoma.

Jei manote, kad jūsų teisės buvo pažeistos, turite teisę pateikti skundą Duomenų apsaugos inspekcijai (Andmekaitse Inspektsioon) arba teismui. Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, prašome susisiekti su mumis toliau pateiktais kontaktais. Prašome atkreipti dėmesį, kad kai kuriomis teisėmis (pvz., peržiūrėti ir atnaujinti savo asmens duomenis) galite naudotis prisijungę prie „Scoro“ platformos.

Kanada ir Jungtinės Amerikos Valstijos

Jei esate Kanadoje arba Jungtinėse Amerikos Valstijose, vadovaujantis Kanados arba Jungtinių Amerikos Valstijų įstatymų aiškinimu, spustelėdami mygtuką „Susipažinau su Privatumo taisyklėmis“ arba naudodamiesi „Scoro“ platforma ir paslaugomis, sutinkate laikytis šių Privatumo taisyklių ir sutinkate, kad jūsų asmens duomenys būtų renkami taip, kaip aprašyta šiose Privatumo taisyklėse. Kalifornijoje reikalaujamas nesekimo procedūros atskleidimas

Nesekti (do not track, DNT) – tai žiniatinklio arba įrenginio nustatymas, leidžiantis prašyti, kad asmens duomenų gavėjai nutrauktų sekimo veiklą.  Kai naršyklėje ar įrenginyje pasirenkate įjungti DNT nustatymą arba naudojate alternatyvius vartotojų pasirinkimo mechanizmus, naršyklė ar įrenginys siunčia specialų signalą svetainėms, analizės bendrovėms, reklamos tinklams, papildinių teikėjams ir kitoms žiniatinklio paslaugoms, su kuriomis susiduriate, nutraukti jūsų veiklos stebėjimą.  Šiuo metu nėra DNT technologijos standartų, todėl į DNT užklausas nereaguojame.

Jei esate Kalifornijos gyventojas, Kalifornijos Civilinio Kodekso 1798.83 Straipsnis suteikia jums teisę reikalauti, kad „Scoro“ atskleistų asmens duomenų kategorijas, kurias per praėjusius kalendorinius metus tiesioginės rinkodaros tikslais pateikėme trečiosioms šalims, taip pat šių trečiųjų šalių pavadinimus ir adresus.  Jei esate Kalifornijos gyventojas ir norite pateikti prašymą dėl pirmiau aprašytų asmens duomenų, susisiekite su mumis adresu [email protected] arba:

Scoro Software OÜ

Registracijos kodas: 10806081

Adresas: Endla 15, Talinas, Estija, Europos Sąjunga

Atkreipkite dėmesį, kad šį prašymą galite pateikti tik vieną kartą per metus.

Jūsų Kalifornijoje galiojančios privatumo teisės

Jei esate Kalifornijos gyventojas, pagal Kalifornijos civilinio kodekso 1798.120 straipsnį galite atsisakyti savo asmens duomenų pardavimo trečiosioms šalims.  Šiuo metu „Scoro“ neparduoda jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims, tačiau dalijamės jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis, kurios renka jūsų asmens duomenis mūsų vardu.  Tokiais atvejais, nors „Scoro“ suteikia bendrą atsisakymo teisę visiems mūsų naudotojams, galite eiti į trečiosios šalies privatumo taisykles čia, kad atsisakytumėte tokios duomenų tvarkymo praktikos.  Be to, kadangi „Scoro“ jau laikosi Kanados ir ES privatumo įstatymų, Kalifornijos gyventojams pagal įstatymus suteikiamos teisės jau yra numatytos mūsų privatumo taisyklės ir jokių specialiai Kalifornijos gyventojams skirtų procedūrų nereikia.  Jei turite kitų klausimų apie mūsų privatumo praktiką, rašykite mums el. paštu [email protected].

Šių privatumo taisyklių keitimas

Jei jūsų asmens duomenų tvarkymo praktika pasikeistų, jei kiltų poreikis keisti Privatumo taisykles pagal taikytinas duomenų apsaugos taisykles, kitus taikytinus teisės aktus, teismų praktiką ar kompetentingųjų institucijų patvirtintas gaires, turime teisę bet kuriuo metu vienašališkai keisti šias Privatumo taisykles. Tokiu atveju informuosime jus el. paštu tinkamu metu iki pakeitimų įsigaliojimo.

Susisiekite su mumis

Jei kiltų kokių nors klausimų dėl mūsų atliekamo jūsų asmens duomenų tvarkymo arba norite pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis, kreipkitės į mūsų duomenų apsaugos pareigūną el. paštu [email protected].

Jei norėtumėte pateikti skundą Duomenų apsaugos inspekcijai, kontaktinę informaciją rasite adresu www.aki.ee.

Versijos

Šios privatumo taisyklės galioja nuo 2022 03 01. Jei šias privatumo taisykles patvirtinote kitą dieną, laikoma, kad apie šias privatumo taisykles jums bus pranešta nuo tokio patvirtinimo dienos.

Nuo 2018 05 28 iki 2022 02 28 nebegaliojančias privatumo taisykles galite rasti čia.