Privaatsuspoliitika

Tegu on ingliskeelse originaaldokumendi tõlgitud versiooniga, mis täidab üksnes teavitamise eesmärki.

Käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatakse, kuidas Scoro („operaator”, „meie” või „meid”) töötleb oma klientide ja teiste andmesubjektide („teie”) isikuandmeid seoses Scoro platvormi ja teenuste kasutamisega.

Kui asute Kanadas või Ameerika Ühendriikides, vaadake allpool jaotist Kanada ja Ameerika Ühendriigid.

Isikuandmete all tuleb mõista igasugust teavet, mis puudutab tuvastatud või tuvastatavat füüsilist isikut (andmesubjekti). Isikuandmeid tuleks mõista ka kehtivate õigusalaste jurisdiktsioonide isikuandmete määratluste sünonüümina.

Käesolev privaatsuspoliitika kohaldub, kui kasutate, olete kasutanud või olete avaldanud kavatsust kasutada Scoro platvormi ja teenuseid, sh proovi- või demoversioonis. Käesolev privaatsuspoliitika kohaldub ka meie potentsiaalsetele klientidele. Kirjeldatud juhtudel tegutseme teie isikuandmete vastutava töötlejana ning vastutame nende töötlemise eest.

Käesolev privaatsuspoliitika ei kohaldu isikuandmetele, mida töötlevad meie kliendid Scoro platvormi sisuna ja Scoro teenuste kasutamisel. Sellisel juhul tegutseb klient selliste isikuandmete vastutava töötlejana ning vastutab nende töötlemise eest. Meie töötleme selliseid isikuandmeid kliendi eest ning tegutseme andmete volitatud töötlejana (vaata meie kasutustingimuste lisa 1).

Põhimõisted

Klient: majandus- või kutsetegevuses tegutsev isik, kes on sõlminud meiega lepingu.

Leping: Scoro ja kliendi vahel sõlmitud platvormi ja teenuste kasutamise leping.

Turunduse juhtlõng: olete turunduse juhtlõng, kui olete taotlenud demo või nõustute, et teil on olnud demo, juurdepääs avatavatele sisule, tööriistadele või muudele avatavatele materjalidele; osalenud või registreeritud üritustel, mille oleme korraldanud, esitanud, toetanud või sponsoreerinud; olete jaganud oma ärikontakte füüsiliselt või digitaalselt meiega ise; näidanud huvi meie platvormi ja/ või teenuste vastu; kui oleme teiega ühendust võtnud oma õigustatud huvi alusel, oleme teid eraldi teatanud, et töötleme teie andmeid turunduse juhtlõngana või kui olete turunduse juhtlõnga ettevõtte esindaja.

Platvorm: Scoro Software teenusena. Täpsema teabe platvormi määratluste kohta leiate meie kasutustingimustest.

Scoro: Scoro Software OÜ, registrikood 10806081, aadress Endla 15, Tallinn, Eesti, Euroopa Liit

Teenused: teenused (sh juurutusteenus, kasutajatoe teenus, kasutustingimustes määratletud standardiseerimata konfiguratsiooniteenus ja muud teenused), mida me osutame kliendile lepingu alusel.

Kasutustingimused: platvormi ja teenuste kasutamise tüüptingimused.

Veebisait: kõikide meile kuuluvate domeenide (näiteks scoro.com, scoro.ee ja teiste veebilehtede, mis on registreeritud domeeninime „scoro“ all erinevates tippdomeenides) ning nende alamdomeenide kaudu kättesaadavate veebidokumentide (sealhulgas piltide, videote, php- ja html-failide) kogum.

Me ei töötle isikuandmete erikategooriaid. Kuna vastavalt meie Kasutustingimustele ei ole Scoro platvorm ja teenused alla 18-aastastele kasutatavad, ei töötle me alla 18-aastaste isikute isikuandmeid.

Isikuandmed, mida me töötleme ja kust neid kogutakse

Identifitseerimisandmed (nimi, sünnikuupäev, pilt).

Andmete kogumise allikad: saame andmed teilt, kui registreerute oma ettevõtte esindajana meie platvormi ja teenuste kasutajaks. Võime andmeid saada ka avalikest allikatest, sealhulgas automatiseeritud töötlemise käigus, või kolmandalt isikult (nt kui kolmanda isiku makseteenuse pakkuja kinnitab, kas teie makse oli edukas või mitte; kui saame teie andmeid kolmanda isiku andmevahendajalt), kui see on asjakohane ja vajalik.

Kontaktandmed (töökoha aadress, töökoha telefoninumber, töökoha e-posti aadress).

Andmete kogumise allikad: saame andmed teilt, kui registreerute oma ettevõtte esindajana meie platvormi ja teenuste kasutajaks. Võime andmeid saada ka avalikest allikatest, sealhulgas automatiseeritud töötlemise käigus, või kolmandalt isikult (nt kui kolmanda isiku makseteenuse pakkuja kinnitab, kas teie makse oli edukas või mitte; kui saame teie andmeid kolmanda isiku andmevahendajalt), kui see on asjakohane ja vajalik.

Tööhõive andmed (ettevõtte nimi, mida esindate, teie ametikoht ettevõttes).

Andmete kogumise allikad: saame andmed teilt, kui registreerute oma ettevõtte esindajana meie platvormi ja teenuste kasutajaks. Võime andmeid saada ka avalikest allikatest, sealhulgas automatiseeritud töötlemise käigus, või kolmandalt isikult (nt kui kolmanda isiku makseteenuse pakkuja kinnitab, kas teie makse oli edukas või mitte; kui saame teie andmeid kolmanda isiku andmevahendajalt), kui see on asjakohane ja vajalik.

Suhtlus teie ja Scoro vahel (e-post, meile saadetud sõnumid).

Andmete kogumise allikad: saame teilt andmed, kui teie ettevõtte esindaja meiega ühendust võtab.

Scoro platvormi ja teenuste kasutamisega seotud andmed siia kuuluvad andmeid, mis on loodud meie veebisaidi ja platvormi külastamise ja kasutamise tulemusena (olenevalt konkreetsest küpsisest võivad andmed sisaldada nt võrguidentifikaatoreid, näiteks küpsiste identifikaatorid, IP-aadressid, seadme identifikaatorid). Täpsema teabe leiate meie küpsiste kasutamise põhimõtetest.

Andmete kogumise allikad: saame andmeid, kui külastate ja kasutate meie veebisaiti ja platvormi.

Töötlemise seaduslikud alused (isikuandmete kogumise eesmärk) 

Lepingu täitmine

Töötleme isikuandmeid sellel õiguslikul alusel, kui see on vajalik lepingu täitmiseks või meetmete võtmiseks enne sellise lepingu sõlmimist teie taotluse alusel.

Töötlemise eesmärgid Isikuandmete liigid
Töötleme teie isikuandmeid lepingu sõlmimise ja täitmise eesmärgil. See hõlmab teenuste pakkumist (sh kasutajatoe teenust, kliendiedu teenust jne) ja teiega ühenduse võtmist platvormi ja teenuste osas.  Isikuandmed, kontaktandmed, tööhõiveandmed, eelnev suhtlus Scoroga, Scoro platvormi ja teenuste kasutamisega seotud andmed.

Õigustatud huvi

Mõnel juhul tugineme teie isikuandmete töötlemisel oma õigustatud huvile. Teil on õigus küsida selgitusi õigustatud huvil põhineva töötlemise kohta, saates meile taotluse allpool kirjeldatud viisil. Samuti on teil õigus saata vastuväide, kui arvate, et teie andmete töötlemine allpool toodud eesmärkidel kahjustab teie õigusi.

Töötlemise eesmärgid Isikuandmete liigid
Meie platvormi ja teenuste turundamine turunduse juhtlõngadele.

Arvestades, et Scoro on B2B Platvorm ning me töötleme andmeid, mis on seotud teie majandustegevuse ja/või tööga, usume, et teie õigus privaatsusele ei ole ülimuslik meie õiguspäraste huvide suhtes. Kui soovite, et me ei töötleks teie isikuandmeid sel põhjusel ja eespool nimetatud eesmärkidel, võtke meiega ühendust allpooltoodud kontaktandmete alusel või loobuge, klõpsates loobumise lingil, mis on teile antud, kui oleme teiega ühendust võtnud ja andnud asjakohase lingi.

 

Kui olete turunduse juhtlõng, võime töödelda järgmisi isikuandmeid: nimi, töökoha e-posti aadress, töötelefoninumber, asukoht, IP-aadress, tööhõiveandmed, suhtlus Scoroga, Scoro platvormi ja teenuste kasutamisega seotud andmed.
Meie õiguste kaitsmine (õigusnõuete kehtestamine, rakendamine ja kaitsmine). See hõlmab ka lepingute säilitamist pärast lõpetamist või aegumist. Isikuandmed, kontaktandmed, tööhõiveandmed, suhtlus Scoroga, Scoro platvormi ja teenuste kasutamisega seotud andmed.
Üldine äritegevus ehk taotlustele vastamine, üldine klienditeenindus, infovahetus potentsiaalsete klientidega (sh jututoa vestlused). Isikuandmed, kontaktandmed, tööhõiveandmed, suhtlus Scoroga, Scoro platvormi ja teenuste kasutamisega seotud andmed.
Veebisaidi ja platvormi põhiteenuste osutamine (andmeid töödeldakse tehniliste küpsiste abil, mis on vajalikud teenuste osutamiseks veebis). Scoro platvormi ja teenuste kasutamisega seotud andmed.
Kui olete avalikult või platvormi kaudu andnud tagasisidet meie platvormi või teenuste kohta, võime neid andmeid ja teie isikuandmeid töödelda kvaliteedi tagamiseks, kliendieduks, teie kogemuste ja suunamise eesmärkide parandamiseks ning jagada seda teie organisatsioonis. Identifitseerimisandmed (nimi), kontaktandmed, tööhõiveandmed.
Teie ja meie vahelise suhtluse salvestamine (sh videokõned, telefonikõned ja kasutajatoele tehtud tagasihelistamistaotlused), et kontrollida vigu, koolitada töötajaid, kvaliteedi tagamiseks ning pettuste vältimiseks, avastamiseks, uurimiseks, süüdistuse esitamiseks. Identifitseerimisandmed (nimi), kontaktandmed, tööhõiveandmed, suhtlus Scoroga, kõne- või videosalvestus.
Meie poolt veebisaidil ja platvormil pakutavate teenuste arendamine ja täiustamine. Selleks töötleme teie veebisaidi ja platvormi külastusandmeid analüütiliste küpsiste kaudu.

Säilitame ja hindame teavet teie hiljutiste veebisaidi ja platvormi külastuste kohta analüüsiks, et saaksime parandada veebisaidi ja platvormi funktsionaalsust ning muuta need kasutajasõbralikumaks. 

Turunduse eesmärgil kogume ja töötleme veebisaiti ja platvormi külastusandmeid küpsiste kaudu, et pakkuda teile isikupärastatud pakkumisi, mis põhinevad teie sirvimisajalool.

Scoro platvormi ja teenuste kasutamisega seotud andmed.
Kontsernisisene andmete edastamine. Kuna meil on mitu kontserni ettevõtet, mis on omavahel seotud, võime jagada teie isikuandmeid nende ettevõtete vahel. Isikuandmed, kontaktandmed, tööhõiveandmed, suhtlus Scoroga, Scoro platvormi ja teenuste kasutamisega seotud andmed.
Tunne-oma-klienti (KYC) kontrollid, et tuvastada ja kinnitada teie isikut kliendi esindajana lepingu sõlmimisel. Isikuandmed ja teie isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart), foto, videosalvestus, kontaktandmed, tööhõiveandmed, sideandmed, sotsiaalmeedias (nt LinkedIn, Facebook) leiduvad isikuandmed.

Nõusolek

Võime teie isikuandmeid töödelda ka teie nõusoleku alusel (nt teatud turunduse esmärkidel). Kui töötlemine põhineb nõusolekul, saate nõusoleku tagasi võtta, võttes meiega ühendust allpool toodud kontaktandmetel või klõpsates teile antud loobumislingil, kui oleme teiega ühendust võtnud ja esitanud asjakohase lingi. Küpsiste puhul on teil alati õigus oma nõusolek tagasi võtta, muutes oma eelistusi meie veebisaidi kaudu. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta teie isikuandmete töötlemise seaduslikkust enne tagasivõtmist.

Töötlemise eesmärgid Isikuandmete liigid
Otseturundus Identifitseerimisandmed (nimi), kontaktandmed, tööhõiveandmed.
Kui te ei ole avalikult andnud tagasisidet meie platvormi või teenuste kohta, võime neid andmeid ja teie isikuandmeid töödelda kvaliteedi tagamiseks, kliendieduks, teie kogemuste ja suunamise eesmärkide parandamiseks ning jagada seda teie organisatsioonis. Tagasiside platvormi või teenuste kohta, identifitseerimisandmed (nimi), tööhõiveandmed.

Juriidiline kohustus

Töötleme isikuandmeid sellel õiguslikul alusel, kui töötlemise kohustus tuleneb seadusest.

Töötlemise eesmärgid Isikuandmete liigid
Raamatupidamine (sh raamatupidamise algdokumentide säilitamine). Identifitseerimisandmed, kontaktandmed, tööhõiveandmed.
Riigi- ja valitsusasutuste teabenõuetele vastamine ning neist nõuetest teavitamine.  Isikuandmed, kontaktandmed, tööhõiveandmed, suhtlus Scoroga, Scoro platvormi ja teenuste kasutamisega seotud andmed.

Isikuandmete saajad 

Jagame isikuandmeid käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel ja järgmiste adressaatide kategooriatega:

 • Scoro Software kontsern. Võime jagada teie isikuandmeid Scoro Software kontserni ettevõtete vahel.
 • Teie organisatsioon ja kontaktid. Võime jagada teie isikuandmeid teie organisatsiooniga (klient) ja teistega, kellega teil on suhe lepingu või muu juriidilise kohustuse täitmiseks, sealhulgas meie kliendiga, kes korraldab teile juurdepääsu meie platvormile ja teenustele ning maksab meile seoses teie juurdepääsuga. Võime jagada teie isikuandmeid ka teiega samas organisatsioonis olevate kontaktidega, et hõlbustada teabevahetust teie ja kontakti(de) vahel.
 • Äripartnerid. Võime jagada teie isikuandmeid oma äripartneritega, et ühiselt pakkuda, varustada, edastada, analüüsida, hallata, täiustada ja isikupärastada platvormi või teenuseid või sündmusi korraldada. Samuti võime edastada teie või teie organisatsiooni tehtud taotlusi nendele äriteenuse pakkujatele.
 • Kolmandate poolte teenusepakkujad. Võime jagada teie isikuandmeid oma kolmandate poolte teenusepakkujatega (nt tarkvarapakkujatega, kellega teie sait on integreeritud), et täita meie nimel ülesandeid ja aidata meil pakkuda, varustada, edastada, analüüsida, hallata, täiustada ja isikupärastada meie teenuseid. Näiteks teenusepakkujad, kes aitavad meil täita, pakkuda või täiustada platvormi või teenuseid, mis on seotud meie platvormi ja teenuste tarnimise ja käitamisega, kes pakuvad meie nimel tuge, kes pakuvad rakenduste või tarkvaraarenduse ja kvaliteedi tagamist, kes pakuvad jälgimis- ja aruandlusfunktsiooni, kasutajate demograafia, huvide ja käitumise uuringuid ning muid tooteid või teenuseid. Need kolmanda isiku teenusepakkujad võivad koguda teie kohta või teie isikuandmeid oma teenuste ja/või funktsioonide täitmisel meie platvormil ja teenustes. Samuti võime edastada teie või teie organisatsiooni teatud taotlused nendele kolmandatest isikutest teenusepakkujatele.
 • Reklaamijad. Võime jagada teie isikuandmeid reklaamijate, reklaamivahetuste ja turundusagentuuridega, keda me reklaamiteenusteks kasutame, et pakkuda reklaame meie platvormil ja teenustes ning aidata meil reklaamida oma brändi ning tooteid ja teenuseid. Need reklaamiteenused võivad suunata reklaamidele ka kolmandate isikute veebisaitidel küpsiste või muu teabe põhjal, mis viitavad varasemale suhtlusele meie ja/või meie teenustega.
 • Scoro Software‘i ühinemise, müügi või kontrolli muutmise korral. Võime edastada selle privaatsuspoliitika ja teie isikuandmed kolmanda isiku üksusele, kes omandab või ühineb meiega ühinemise, omandamise, müügi või muu kontrolli muutmise osana.

Muu avalikustamine. Me võime avaldada teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui me usume põhjendatult, et selliste andmete avalikustamine on kasulik või mõistlikult vajalik mis tahes kohaldatava õiguse või määruse täitmiseks, seadusliku protsessi või õiguskaitse või valitsuse taotluse täitmiseks või neile vastamiseks, meie tingimuste või muude õiguste jõustamiseks (sealhulgas meie õiguste võimalike rikkumiste uurimine), pettuste või julgeolekuküsimuste avastamiseks, ennetamiseks või lahendamiseks või kaitsmiseks Scoro Software‘i, meie kasutajate või avalikkuse õiguste, vara või ohutuse kahjustamise eest.

Isikuandmete edastamine väljapoole ELi

Kui asute ELis, siis pidage meeles, et meie või meie volitatud töötlejad võime edastada (sealhulgas säilitame) teie isikuandmeid väljapoole ELi, nt USAsse. Kui asute Austraalias ja Okeaanias või Aasia-Vaikse ookeani piirkonnas, võime teie isikuandmeid säilitada ka Austraalias. Kui asute Kanadas või Ameerika Ühendriikides, võime säilitada teie isikuandmeid Kanadas, Ameerika Ühendriikides või ELis.

Siiski edastame ja säilitame teie isikuandmeid väljaspool ELi, kui meil on selleks seaduslik alus, sealhulgas adressaadile, kes on: i) riigis, kus on isikuandmete kaitse tagatud adekvaatsel tasemel, või ii) asjakohaste kaitsemeetmete alusel, mis vastavad ELi nõuetele isikuandmete edastamiseks väljapoole ELi.

Kui vajate üksikasjalikumat teavet oma isikuandmete edastamise kohta väljaspool ELi (nt adressaatide nimed ja sellise edastamise kaitsemeetmed), võtke meiega ühendust allpool toodud kontaktandmete alusel.

Turvalisus

Rakendame teie isikuandmete kaitsmiseks tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, võttes arvesse i) tehnika taset, ii) juurutamise kulusid, iii) töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke ning iv) teile tekkivaid riske. Sellised turvameetmed hõlmavad muu hulgas andmete krüpteerimist ja ligipääsu reguleerimist. Vaadake meie turvaülevaadet.

Andmete säilitamine

Säilitame teie isikuandmeid nii kaua kuni on vajalik nende kogumise eesmärgil, nii kaua kuni on vajalik kaitsta meie huve või nii kaua kuni seda nõuavad kohalduvad õigusaktid. Pange tähele, et kui samu isikuandmeid töödeldakse mitmel eesmärgil, säilitatakse isikuandmeid kõige kauem kehtiva säilitusperioodi jooksul.

Kui olete turunduse juhtlõng, säilitame teie isikuandmeid säilitame teie isikuandmeid 1 aasta jooksul alates teie prooviaja lõpust või alates hetkest, kui te demo tegite või kui või isikuandmete kogumise päevast või kui viimati näitasite huvi platvormi või teenuste tellimise vastu, olenevalt sellest, kumb on viimane, meie turunduseesmärkidel meie õigustatud huvides (vt eespool).

Kui olete maksev klient või tema esindaja või kasutaja, säilitame teie isikuandmeid:

 • vastavalt Eesti raamatupidamis- ja maksundusseadustele säilitatame arvetega seotud teavet 7 aastat alates vastava majandusaasta lõpust;
 • vastavalt tehingust tulenevate nõuete maksimaalsele aegumistähtajale, kui kohustatud isik on tahtlikult rikkunud isiku kohustusi, ja kohaldatavast õigusest (Eesti seadused) tulenevate nõuete puhul säilitame me selliste nõuetega seotud isikuandmeid maksimaalselt 3–10 aastat alates nõude sissenõutavaks muutumise kuupäevast.

Teie õigused

Teil on enda isikuandmete suhtes kõik andmesubjektile kuuluvad õigused kohalduvate andmekaitse-eeskirjadega nõutud ulatuses. Need õigused hõlmavad järgmist:

 • Juurdepääsuõigus oma andmetele: teil on õigus teada, kas teie isikuandmeid töödeldakse või mitte, milline on töötlemise eesmärk ja millised on isikuandmete kategooriad. Lisaks sellele on teil õigus teada, kellele andmeid avaldatakse (eelkõige kolmandate riikide adressaatidele), kui kaua andmeid säilitatakse ja millised on teie õigused seoses töötlemise parandamise, kustutamise ja piiramisega.
 • Õigus parandada: teil on õigus nõuda teid puudutavate isikuandmete parandamist, kui andmed on ebatäpsed või mittetäielikud.
 • Kustutamise õigus: mõnel juhul on teil õigus nõuda teid puudutavate isikuandmete kustutamist, näiteks juhul, kui võtate oma nõusoleku tagasi ja andmete töötlemiseks ei ole muud õiguslikku alust.
 • Õigus piirata töötlemist: mõnel juhul on teil õigus nõuda teid puudutavate isikuandmete töötlemise piiramist teatud aja jooksul (nt kui olete esitanud vastuväiteid isikuandmete töötlemise kohta).
 • Õigus esitada vastuväiteid: teil on õigus esitada vastuväiteid nende isikuandmete töötlemise kohta, mida töödeldakse õigustatud huvi alusel, sealhulgas profileerimine. Vastuväidete esitamisel ei töötle me enam isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui me tõendame, et töötlemine toimub mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis on teie huvide osas ülimuslikum. 
 • Õigus andmete teisaldamisele: kui teie isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul või meiega sõlmitud lepingul ning andmetöötlus toimub automatiseeritud viisil, on teil õigus saada teie kohta esitatud andmed struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas formaadis. Teil on samuti õigus nõuda nende andmete edastamist teisele teenusepakkujale, kui see on tehniliselt võimalik.

Kui arvate, et teie õigusi on rikutud, on teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule. Selleks, et oma õigusi rakendada, võtke palun meiega ühendust, kasutades selleks allpool toodud kontaktandmeid. Palun pange tähele, et osasid õigusi saab rakendada juba Scoro Platvormile sisse logides (nt enda isikuandmete läbivaatamine ja uuendamine).

Kanada ja Ameerika Ühendriigid

Kui asute Kanadas või Ameerika Ühendriikides Kanada või Ameerika Ühendriikide seaduste tõlgenduste kohaselt, siis vajutades nupule “Olen tutvunud privaatsuspoliitikaga” või kasutades Scoro platvormi ja teenuseid, nõustute, et see privaatsuspoliitika on teie jaoks siduv ja nõustute käesolevaga oma isikuandmete kogumisega, nagu on kirjeldatud käesolevas privaatsuspoliitikas. California jälituskeelu avalikustamine

Jälituskeeld „Do Not Track“ (DNT) on veebi- või seadmesäte, mis võimaldab teil taotleda, et isikuandmete vastuvõtjad lõpetaksid oma jälitustegevuse. Kui otsustate brauseris või seadmes DNT-sätte sisse lülitada või kasutate alternatiivseid tarbijavaliku mehhanisme, saadab teie brauser või seade veebilehtedele, analüüsiettevõtetele, reklaamivõrgustikele, pistikprogrammide pakkujatele ja teistele veebiteenustele, millega te kokku puutute, spetsiaalse signaali, et nad lõpetaksid teie tegevuse jälgimise. Praegu puuduvad tehnoloogilised standardid DNT kohta ja selle tulemusena me ei vasta DNT päringutele.

Kui te olete California elanik, annab California tsiviilseadustiku paragrahv 1798.83 teile õiguse nõuda, et Scoro avalikustaks meie poolt eelneva kalendriaasta jooksul otseturunduse eesmärgil kolmandatele isikutele edastatud isikuandmete kategooriad ning nende kolmandate isikute nimed ja aadressid.  Kui olete California elanik ja soovite taotleda eespool kirjeldatud isikuandmeid, võtke meiega ühendust aadressil [email protected] või:

Scoro Software OÜ

Registrikood: 10806081

Aadress: Endla 15, Tallinn, Eesti, Euroopa Liit

Palun pange tähele, et te saate selle taotluse esitada ainult üks kord aastas.

Teie California privaatsusõigused

Kui olete California elanik, lubab California tsiviilseadustiku § 1798.120 teil loobuda oma isikuandmete müügist kolmandatele isikutele. Praegu ei müü Scoro teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, kuid jagame teie isikuandmeid kolmandate isikutega, kes koguvad teie isikuandmeid meie nimel.  Sellistel juhtudel, kuigi Scoro annab üldise loobumisõiguse kõigile meie kasutajatele, võite tutvuda kolmandate isikute privaatsuspoliitikaga siin, et loobuda sellistest andmetavadest.  Kuna Scoro vastab Kanada ja ELi privaatsusseadustele, on California elanikele seadusega pakutavad õigused juba ette nähtud meie privaatsuspoliitikas ning California elanikele ei ole vaja kohaldada erimenetlusi.  Kui teil on meie privaatsustavade kohta muid küsimusi, palun saatke meile e-kiri aadressil [email protected].

Selle privaatsuspoliitika muutmine

Kui meie isikuandmete töötlemise tavad muutuvad või kui tekib vajadus privaatsuspoliitika muutmiseks vastavalt kohalduvatele andmekaitse eeskirjadele, teistele kohalduvatele õigusaktidele, kohtupraktikale või pädevate asutuste väljastatud suunistele, on meil õigus käesolevat privaatsuspoliitikat ühepoolselt igal ajal muuta. Sellisel juhul teavitame teid e-posti teel mõistlikul ajal enne muudatuste jõustumist.

Kontakt

Kui teil on küsimusi teie isikuandmete töötlemise kohta meie poolt või soovite kasutada oma õigusi andmesubjektina, võtke palun ühendust meie andmekaitsespetsialistiga e-posti aadressil [email protected].

Juhul, kui soovite esitada kaebuse Andmekaitse Inspektsioonile, on kontaktandmed kättesaadavad aadressil www.aki.ee.

Versioonid

Käesolev privaatsuspoliitika kehtib alates 20.12.2022. Kui te olete selle privaatsuspoliitika kinnitanud mõnel muul kuupäeval, loetakse käesolev privaatsuspoliitika teile edastatuks alates sellise kinnituse saamise kuupäevast.

Aegunud privaatsuspoliitika alates 28.05.2018 kuni 19.12.2022 on kättesaadav siit.